Urządzaj z nami swoje wnętrza

Pierwszy krok ju? za Tob? – mieszkanie kupione! Teraz pora pomy?le? o jego urz?dzeniu! Je?li nie zatrudniasz w tym celu fachowca, skorzystaj z naszych porad i wskazówek! Zajrzyj do banku wiedzy budowlano-dekoratorsko-wyko?czeniowej i dzia?aj!

W tej cz??ci strony internetowej znajdziesz wiele ciekawych:

  • aran?acji
  • porad
  • wyja?nie? co jest czym

Zagl?daj tutaj regularnie!

Mieszkanie z antresol?

wybor-podlogi

Wybór pod?ogi do mieszkania

Kupi?e? mieszkanie z antresol? i zastanawiasz si? jak je wyko?czy?? Podpowiadamy jakiego typu schody wybra? i jak zaaran?owa? antresol?. Przed Tob? niesamowicie trudne zadanie – wybór pod?ogi do mieszkania. Co wybra?? Dywan, panele, wyk?adzin?, linoleum czy mo?e parkiet lub kafelki? Opowiadamy o wadach i zaletach oraz o tym od czego uzale?nia? decyzj? przy wyborze pod?ogi.
farba-czy-tapeta

Co na ?cian??

Modern office interior.3d render.

Biuro w mieszkaniu

Zastanawiasz si? jak wyko?czy? wn?trze? Co b?dzie lepsze farba czy tapeta? Panele czy boazeria? Tynk strukturalny czy kamie? ?cienny? Przeczytaj nasz artyku?, znajd? swoj? inspiracj? i dzia?aj! My?lisz o tym aby po??czy? przyjemne z po?ytecznym, czyli zaaran?owa? biuro w mieszkaniu? Podpowiemy Ci o czym nale?y pami?ta? i jak si? za to zabra?, by posz?o szybko, sprawnie i by Twoje nowe biuro by?o funkcjonalne!
 Urban apartment - contemporary interior in black and white

Urz?dzanie salonu

 K2

Urz?dzamy kuchni?

Urz?dzanie salonu w mieszkaniu to ci??ka sztuka. W zale?no?ci bowiem od tego jakie funkcje spe?nia? ma ten pokój (czy ma by? tylko salonem, czy jednocze?nie jadalni? i sypialni? lub te? biurem), ró?ne powinno by? zagospodarowanie przestrzeni. Sprawd? jakich b??dów unika? projektuj?c kuchni?. Dowiedz si? jak podzieli? kuchni? na strefy i jak zagospodarowa? ka?dy fragment przestrzeni pomieszczenia, które jest sercem domu!
 fitness center with equipment

Si?ownia w mieszkaniu

zapasy-piwnica

Urz?dzamy piwnic?

Chcesz urz?dzi? w swoim mieszkaniu mini-si?owni?? Sprawd? od czego zacz?? i w jaki sposób przygotowa? swoje wn?trze, by mo?na by?o w nim ?wiczy?. Nasze pomys?y pozwol? ci szybko i sprawnie zorganizowa? si?owni? w domowym zaciszu. Urz?dzaj z nami swoj? piwnic?. Dowiedz si? co i w jaki sposób przechowywa? w piwnicy, by si? zmie?ci?o i przetrwa?o kolejny sezon.